Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

powerless
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
powerless

Dom to wcale nie są ściany

i sufity i podłogi

ale ręce naszej mamy

Reposted fromopenheart openheart

May 22 2017

powerless
0633 0e74
Reposted fromlyapics lyapics viastrangeee strangeee

May 14 2017

powerless
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viaretaliate retaliate
5041 eae2 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover

May 08 2017

powerless
8543 42d7
Reposted fromstrangeee strangeee

April 23 2017

powerless
5053 ef6e
5651 b315 500
Reposted fromtedmosby tedmosby vialoveveryone loveveryone

April 20 2017

powerless
6701 4a01
Reposted frommiss-underwater miss-underwater

April 15 2017

9247 9279 500

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

April 06 2017

powerless
5532 9fdc
Reposted fromparkaboy parkaboy viaAmericanlover Americanlover
powerless
2434 8487
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viareloveution reloveution

April 04 2017

powerless
9142 214f
Reposted fromDariusz Dariusz viaAmericanlover Americanlover

March 30 2017

powerless
powerless
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viacelukrecja celukrecja

March 26 2017

powerless
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viaAmericanlover Americanlover
powerless
7842 9248
Reposted fromAmericanlover Americanlover

March 21 2017

powerless

"Poryczeć się jak dziecko jest dobrze."

Agnieszka Kaluga

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl