Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2017

powerless
9370 6d11
Reposted frompomimo pomimo viaAmericanlover Americanlover

September 12 2017

powerless

August 19 2017

powerless

Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.

J. Przybora

Reposted fromUndomiel Undomiel vialiliowadusza liliowadusza

August 17 2017

powerless

Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.

J. Przybora

Reposted fromUndomiel Undomiel vialiliowadusza liliowadusza

July 19 2017

powerless
2330 bb7e
triggered

June 26 2017

powerless
4532 9be0
Gałczyński

June 25 2017

powerless
1297 c15d
Reposted fromHerrWolf HerrWolf viaAmericanlover Americanlover

May 31 2017

powerless
powerless
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viastrangeee strangeee

May 26 2017

powerless
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
powerless

Dom to wcale nie są ściany

i sufity i podłogi

ale ręce naszej mamy

Reposted fromopenheart openheart

May 22 2017

powerless
0633 0e74
Reposted fromlyapics lyapics viastrangeee strangeee

May 14 2017

powerless
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viaretaliate retaliate
5041 eae2 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover

May 08 2017

powerless
8543 42d7
Reposted fromstrangeee strangeee

April 23 2017

powerless
5053 ef6e
5651 b315 500
Reposted fromtedmosby tedmosby vialoveveryone loveveryone

April 20 2017

powerless
6701 4a01
Reposted frommiss-underwater miss-underwater

April 15 2017

9247 9279 500

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl